DJ Hạnh Noir

DJ Hạnh Noir

DJ Hạnh Noir tên thật là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1992, ở Nam Định. DJ Hạnh Noir là một DJ có tiếng tại Đà Nẵng và hiện đang làm việc tại Vũ Trường New Phương Đông – một trong những vũ trường lớn nhất Việt Nam.

 

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(01)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(02)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(03)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(04)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(05)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(06)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(07)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(08)

MyHeartsVN.cc_DJ Hạnh Noir_(09)

You Might Also Like